Advokatfirman

Serce & Partners
OmrådenKontakta oss

Advokatfirman

Serce & Partners

Om oss

Advokatfirman Serce & Partners har gedigen erfarenhet och särskild kompetens inom humanjuridiken. Våra specialområden är migrationsrätt, familjerätt, brottmål, socialrätt, tvistemål och skatterätt. Vår vision och primära syfte är att hjälpa människor oavsett språk, bakgrund eller ekonomisk situation. Juristerna som är verksamma på byrån drivs av lojalitet och ett engagemang i varje enskilt ärende. Advokatfirman Serce & Partners har genom åren medverkat i medialt uppmärksammade mål och med framgång biträtt klienterna. Som part i dessa mål har du i regel alltid rätt att välja ditt ombud som ska företräda dig genom hela rättsprocessen. Se till att det blir ett ombud som verkligen är engagerad och tar vara på din rätt.

Om oss

Advokatfirman Serce & Partners har gedigen erfarenhet och särskild kompetens inom humanjuridiken. Våra specialområden är migrationsrätt, familjerätt, brottmål, socialrätt, tvistemål och skatterätt. Vår vision och primära syfte är att hjälpa människor oavsett språk, bakgrund eller ekonomisk situation. Juristerna som är verksamma på byrån drivs av lojalitet och ett engagemang i varje enskilt ärende. Advokatfirman Serce & Partners har genom åren medverkat i medialt uppmärksammade mål och med framgång biträtt klienterna. Som part i dessa mål har du i regel alltid rätt att välja ditt ombud som ska företräda dig genom hela rättsprocessen. Se till att det blir ett ombud som verkligen är engagerad och tar vara på din rätt.

Områden

I rättsliga angelägenheter får man hjälp av staten att betala ditt ombud eller offentligt biträde om du inte klarar att betala kostnaden själv. Om förutsättningar finns kan vi även bistå med hjälp att ansöka om allmän rättshjälp eller rättsskydd. Vi värnar om dina rättigheter. Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning.

Områden

I rättsliga angelägenheter får man hjälp av staten att betala ditt ombud eller offentligt biträde om du inte klarar att betala kostnaden själv. Om förutsättningar finns kan vi även bistå med hjälp att ansöka om allmän rättshjälp eller rättsskydd. Vi värnar om dina rättigheter. Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning.

Kontor

Stockholm

Göteborg

Medarbetare

Ferec Serce

Advokat

Språk: Svenska, Engelska, Persiska, Dari, Turkiska, Kurdiska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Alex Bloch - Serce & Partners Advokatbyrå

Alex Bloch

Advokat

Språk: Svenska, Engelska, Ryska

Områden: Brottmål, familjerätt, migrationsrätt, tvistemål, socialrätt, allmän praktik

Karamallah Farah

Biträdande Jurist

Språk: Svenska, Engelska, Arabiska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Alex Bloch - Serce & Partners Advokatbyrå

Nelly-Kristine Oseli

Biträdande Jurist

Språk: Svenska, Engelska, Norska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, socialrätt, allmän praktik

Tove Järborg

Biträdande Jurist

Språk: Svenska, Engelska, Spanska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Bhavya Misra

Biträdande Jurist

Språk: Svenska, Engelska, Hindi

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Receptionist Zahida Akgul

Receptionist

Språk: Svenska, Engelska, Turkiska, Kurdiska

Receptionist Anita Graneström

Recepntionist

Språk: Svenska, Engelska

Telefon

Växel 031-796 06 06

Öppettider

08.00 – 17.30

Skicka ett meddelande