Ferec Serce i Göteborgs Posten

 “Kompetensen i hedersfrågan brister”

 

Föräldrar som anklagas för hedersförtryck har knappt någon talan alls.

Ferec Serce vill att myndigheterna ska bli bättre på att lyssna på båda sidor.
– Föräldrar säger att de gör allt för sitt barn. “Jag älskar henne. Varför skulle jag döda henne?” Men deras ord väger lätt. Här råder en omvänd bevisbörda – hellre fälla än fria.

 

– Min uppfattning är att utredarna inte är helt kompetenta i hedersfrågan, säger han. Ett omhändertagande kan kortsiktigt gagna den unge, men i längden kan det leda till familjetragedier med onödiga separationer.

 

– Man ska inte tro att personer med utländsk bakgrund i allmänhet är benägna att utsätta sina döttrar för hedersförtryck. Det kan handla om en konflikt som kan förekomma i vilken familj som helst och behöver inte vara hedersrelaterat.