Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Det åligger en advokat att upplysa en klient som är konsument om möjligheten att kunna vända sig till Konsumenttvistnämnden om han eller hon anmält missnöje eller framställt anspråk. 

En konsument som är missnöjd måste ansöka till Konsumenttvistnämnden senast ett år efter det att skriftligt krav framställts till advokatbyrån.

Konsumenttvistnämnden prövar inte alla tvister. Mer information finns att tillgå på: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Om ni vill komma i kontakt med Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd gör ni det lättast på konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se alternativt via brev eller telefon, Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

Tel: 08-459 03 00