Karamallah Farah

Språk: Svenska, Engelska, Arabiska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Serce & Partners

Lawfrim Serce & Partners är en juristfirma som har gedigen erfarenhet och särskild kompetens inom humanjuridiken.