Brottmål

Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av brottmål och resurserna som krävs för att alltid finnas till hands och för att ge bästa möjliga biträde i domstol och vid kontakt med polisen. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Om du blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde, vars uppgift är att stödja dig under rättsprocessen. Vi hjälper dig med din skadeståndstalan och arbetar aktivt för att du ska känna dig trygg under hela processen.

Särskild företrädare för barn

När ett barn utsätts för brott tar vi över vårdnadshavarnas ansvar och ser till att barnets rättigheter respekteras under rättsprocessen. Vi skyddar barnet från det initiala förhöret till en slutlig rättegång. Mål rörande barn kräver ett stort engagemang och ett gott omdöme. Våra medarbetares erfarenheter och personliga egenskaper medför att de är särskilt lämpade.

Telefon

Växel 031-796 06 06

Öppettider

08.00 – 17.30