Familjerätt

Vem ska ha vårdnaden om barnet och vart ska barnet bo? Kommer jag få träffa barnet? Eller behöver du skriva ett äktenskapsförord, samboavtal eller testamente?

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens. Vi har lång erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister och kommer att säkerställa att ditt och dina barns rättigheter tas till vara på bästa sätt. Kontakta oss för en första konsultation på vårt kontor eller rådgivning per telefon.

Vi hjälper dig gärna att ansöka om rättskydd eller rättshjälp som kan ge dig ersättning för en del av dina kostnader för juridiskt biträde.

Telefon

Växel 031-796 06 06

Öppettider

08.00 – 17.30