GDPR & Cookies

 

Behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i hela Europeiska unionen. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL). GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och innebär ett utökat skydd för din integritet.

Advokatbyrån Serce & Partners kontaktformulär är krypterat och skyddas med ett SSL-certifikat. Detta innebär att all information som du som besökare lämnar på webbplatsen skyddas.

Det är Serce & Partners som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som byrån erhåller i samband med uppdrag.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter, men utan att det sker kan byrån inte åta sig ett uppdrag eftersom det då inte går att genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Juristbyrån behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. 

För juristbyråns policy för behandling av personuppgifter och information om hur dina personuppgifter hanteras om du är klient eller vill bli klient kontakta oss på 031-796 06 06 alternativt info@sercepartners.se