Kontor Göteborg

Ferec Serce

Advokat

Språk: Svenska, Engelska, Persiska, Dari, Turkiska, Kurdiska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Alex Bloch - Serce & Partners Advokatbyrå

Alex Bloch

Advokat

Språk: Svenska, Engelska, Ryska

Områden: Brottmål, familjerätt, migrationsrätt, tvistemål, socialrätt, allmän praktik

Karamallah Farah

Biträdande Jurist

Språk: Svenska, Engelska, Arabiska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Alex Bloch - Serce & Partners Advokatbyrå

Nelly-Kristine Oseli

Biträdande Jurist

Språk: Svenska, Engelska, Norska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, socialrätt, allmän praktik

Bhavya Misra

Biträdande Jurist

Språk: Svenska, Engelska, Hindi

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Tove Järborg

Biträdande Jurist

Språk: Svenska, Engelska, Spanska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Receptionist Anita Graneström

Recepntionist

Språk: Svenska, Engelska

Receptionist Zahida Akgul

Receptionist

Språk: Svenska, Engelska, Turkiska, Kurdiska