Kontor Stockholm

Ferec Serce

Advokat

Språk: Svenska, Engelska, Persiska, Dari, Turkiska, Kurdiska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Alex Bloch - Serce & Partners Advokatbyrå

Alex Bloch

Advokat

Språk: Svenska, Engelska, Ryska

Områden: Brottmål, familjerätt, migrationsrätt, tvistemål, socialrätt, allmän praktik

Alex Bloch - Serce & Partners Advokatbyrå

Nelly-Kristine Oseli

Biträdande Jurist

Språk: Svenska, Engelska, Norska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, socialrätt, allmän praktik