Linnea Baksås Martinsson

Språk: Svenska, Engelska, Norska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, socialrätt, allmän praktik

Nelly-Kristine Oseli

Språk: Svenska, Engelska, Norska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, socialrätt, allmän praktik

Serce & Partners

Lawfrim Serce & Partners är en juristfirma som har gedigen erfarenhet och särskild kompetens inom humanjuridiken.