Norge

Alex Bloch - Serce & Partners Advokatbyrå

Nelly-Kristine Oseli

Biträdande Jurist

Språk: Svenska, Engelska, Norska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, socialrätt, allmän praktik

Serce & Partners

Lawfirm Serce & Partners är en juristfirma som har gedigen erfarenhet och särskild kompetens inom humanjuridiken.