Ferec Serce

Språk: Svenska, Engelska, Persiska, Dari, Turkiska, Kurdiska

Områden: Migrationsrätt, familjerätt, tvistemål, brottmål, socialrätt, allmän praktik

Receptionist Zahida Akgul

Språk: Svenska, Engelska, Turkiska, Kurdiska

Serce & Partners

Lawfrim Serce & Partners är en juristfirma som har gedigen erfarenhet och särskild kompetens inom humanjuridiken.