Tvistemål

Avtalstvister
Många hamnar någon gång i en tvist om ett ingånget avtal. Du kanske har lånat ut pengar eller så kommer du inte överens med din kompanjon. Tvisten hade kanske kunnat undvikas om avtalet var tydligare från början. Vi hjälper dig att upprätta ett avtal.

Om tvisten redan är ett faktum gör vi en bedömning av dina möjligheter och hjälper dig att lösa tvisten.

Skadeståndstvister
Skadeståndsskyldighet kan uppstå i olika situationer. Du kanske har råkat ut för en olycka. Skadan kan vara fysisk, ekonomisk eller ideell. Skadestånd har man oftast rätt till om man tillfogats skada genom någon annans vållande. Skadeståndsskyldighet kan även uppstå genom ett lagbrott eller olycksfall.

Oavsett om du utsätts för ett skadeståndskrav eller själv har ett anspråk mot någon annan kan vi erbjuda dig bästa möjliga hjälp.

Försäkringsrätt
Våra jurister biträder dig om det blir tvist om vad din försäkring omfattar. Oftast har försäkringsbolaget gjort en slutlig bedömning och du har blivit utan ersättning. Kontakta oss om ni inte kommer överens så gör vi en bedömning av dina förutsättningar att få rätt gentemot försäkringsbolaget.

Telefon

Växel 031-796 06 06

Öppettider

08.00 – 17.30